Obligatie

De melkveehouderij van de toekomst is er al!
Maak jij het mee?

Boerderij Boterhuys is een biologische, natuurinclusieve boerderij die mens, dier en natuur met elkaar verbindt. Elke dag bouwen wij aan een fijne plek waar de kalfjes bij de moederkoe blijven, waar schapen ingezet worden voor begrazing van de weilanden zodat onze melkkoeien zo lang mogelijk buiten kunnen grazen, waar de stierkalfjes geheel biologisch worden gefokt en waar voor weidevogels wordt gezorgd door plas-drasgebieden aan te leggen.

Mensen zijn op verschillende manieren betrokken bij onze regeneratieve burgerboerderij: de wandelaar die een huisgemaakt ijsje komt eten bij onze boerderijwinkel, de vrijwilliger die mee yoghurt maakt, hokken uitmest of onze Blije Koe Zuivel rondbrengt, het gezin uit de stad die lammetjes komt knuffelen of wekelijkse boodschappen komt doen, de ondernemer die kansen ziet om bij te dragen aan agrarisch natuurbeheer en de stagiaire die meewerkt en zo vanalles leert.

Wij hebben veel concrete, korte en lange termijn plannen om de boerderij voor mens, dier en natuur nog beter te maken. Om de kringloop tussen dieren, mensen en natuur te verstevigen met de focus op lokale voedselvoorziening, educatie en agrarisch natuurbeheer. Dit doen we het liefst met hulp van betrokken mensen, samen maken is namelijk leuker dan alleen! Onze pionierende manier van werken en de lange termijn visie die sterk gericht is op de verbinding tussen mens, dier en natuur vinden banken te spannend om te ondersteunen. Daarnaast worden wij liever ondersteund door mensen die ons een warm hart toedragen dan door systemen die veraf staan van waar wij voor staan. 

Investeer daarom zelf in onze natuurinclusieve plannen voor onze regeneratieve boerderij!

Dier

Neem bijvoorbeeld de koe zelf, de kern van de melkproductie op de boerderij. 

Wij vinden dat de koe een koe mag zijn, we passen het dier niet aan het systeem aan, maar we passen het systeem aan het dier aan. Zo is een koe bijvoorbeeld een zoogdier, wij willen daarom dat zij de kans heeft om haar kalf zelf te voeden. We spreken daarom ook niet over melkproductie, we oogsten de melk die over is nadat het kalf haar deel heeft gekregen. Om dit praktisch haal- en schaalbaar te maken moeten we de stal aanpassen, opnieuw leren werken met koe en kalf en hebben wij uitdagingen met de lokale verkoop van de zuivel die we op Boerderij Boterhuys maken.  De koe mag haar horens houden en we kiezen bewust voor oud-Hollandse koeienrassen omdat die beter bij onze natuurinclusieve manier van boeren past.

Natuur

Wij zijn een tijdelijke gast op aarde. In deze tijd willen wij het stuk land dat wij gebruiken zo goed mogelijk beheren, zodat niet alleen wij ervan kunnen leven en genieten, maar dat ook de natuur haar plek behoudt, de natuur die er al veel langer is en veel langer zal zijn dan wij. Zo doen wij moeite om het een fijne plek te laten zijn voor weidevogels, we laten een stuk land onder water lopen om zo een drassig gebied te maken, we maaien bepaalde velden pas na de broedperiode, zaaien kruiden door de grasmat en bemesten de buitenste 6 meter van elk perceel niet. Wij geloven erin dat we door minder productie van ons land te halen we letterlijk ruimte laten ontstaan voor natuur om zich te ontwikkelen. En dat heeft veel waarde, voor de natuur en voor mens en dier. Maar dat vraagt wel een nieuwe manier van kijken en financieren. 

Mens

Wij delen graag onze plek. We zijn geen onbereikbaar poldereiland, maar een plek waar jong en oud kan genieten. De boerderij actief mee-maken is waar we voor gaan, op allerlei verschillende manieren. Zo hebben we een picknick- en ontmoetingsplek met boerderijwinkel, geven we rondleidingen aan scholen en bedrijven. En werken we samen met mensen die Boerderij Boterhuys gebruiken voor mooie initiatieven, zoals diners of borrels, sport- en culturele activiteiten. Wij bouwen aan een team van vrijwilligers die vanuit hun eigen persoonlijke expertise én de interesse om nieuwe dingen te leren meebouwen aan deze prachtplek. Door mensen uit te nodigen op onze plek raken ze bewust van de schoonheid van het boerenlandschap, de pure producten die we op onze eigen boerderij maken en de ziel die wij in deze plek leggen. Samen maken we het mee en genieten we meer!

Pionierend ondernemerschap in de korte keten

Onze Blije Koe Zuivel, ook bekend als Kalfvolle zuivel, zetten wij lokaal af in de regio van Leiden tot en met Haarlem. Onze koeien geven samen ongeveer vijfduizend liter melk per week. Op dit moment maken wij van duizend liter per week Kalfvolle zuivel (melk, yoghurt, vanille- en chocoladevla). Deze zuivel zetten wij af bij lokale winkels zoals Ekoplaza Leiden, Oogst Leiden en Haarlem, diverse boerderijwinkels, natuurvoedingswinkels en speciaalzaken. 

Om van Kalfvolle zuivel een rendabel en dus duurzaam businessmodel te maken zal de afzet omhoog moeten. Wij geloven dat dit kan via de lokale markt in de regio waar wij nu al actief zijn. Lokaal voedsel vers en direct van de boerderij heeft de toekomst en wij laten dat dolgraag zien! In het afgelopen half jaar zijn er tien nieuwe afzetpunten bij gekomen en is een samenwerking met de Groene Hart Coöperatie beklonken. We groeien dus en blijven dat ook doen. Om kostenneutraal te zijn zullen we minimaal tweeduizend liter melk per week zelf moeten verzuivelen op Boerderij Boterhuys. Om een winstgevend, financieel gezond en dus ook op die manier duurzaam bedrijf te zijn (en daarmee ook andere boeren die graag Kalfvolle zuivel willen gaan maken over de streep te trekken) zullen we drieduizend liter per week op de boerderij vermaken tot Kalfvolle Blije Koe Zuivel! Wij geloven dat het kan om duurzaam natuurinclusief te boeren met dierenwelzijn als uitgangspunt en zijn zeer gedreven om dit aan de wereld te laten zien!

Wat we gaan doen met het geld van de obligaties

Nieuw land aankopen en omtoveren tot biodivers weidevogelparadijs

We hebben de optie om deze zomer zeven hectare land aan te kopen en we willen hiervan, net als de rest van onze boerderij, een biodivers paradijs maken voor weidevogels, waarin ze in alle rust kunnen broeden, waardoor het aantal inheemse vogels weer toeneemt wat de biodiverse natuurlijke kringloop ten goede komt. 

In overleg met ecologen en de agrarische natuurvereniging willen we een plan maken hoe deze zeven hectare bij kan dragen aan het bestaande agrarische natuurbeheer. We zien al een mozaïek voor ons van plas-dras, natuurvriendelijke oevers, uitgestelde maaipercelen en kruidenrijke randen waar het voor de weidevogels heerlijk vertoeven is. Door een combinatie van vergoedingen uit agrarisch natuurbeheer en melk- en vleesproductie maken we deze grond op een natuurlijke manier rendabel.

Wat deze investering op lange termijn oplevert: verbetering van de biodiversiteit, natuurherstel, gebruikszekerheid ook op lange termijn in het belang van de vogels, het bekrachtigt onze visie van regeneratief en natuurinclusief boeren. 

Verharde koepaden aanleggen voor langere weidegang

Daarnaast willen we de koepaden naar de weilanden verbeteren, zodat de koeien een langer weideseizoen hebben. Door slechte koepaden in het najaar moeten de koeien eerder naar binnen, omdat ze met hun zware poten de, nu nog, zachte paden vertrappen waardoor er veel modder aan hun poten blijft hangen. Als de koeien door nieuwe, verstevigde koepaden twee weken langer buiten kunnen blijven in het najaar en twee weken eerder naar buiten kunnen in het voorjaar dan is dat een enorme winst voor de koeien, dat betekent in plaats van zes maanden maar vijf maanden binnen.

Wat deze investering op lange termijn oplevert: een langer weideseizoen voor de koeien wat het dierenwelzijn ten goede komt, we hoeven minder gras te oogsten en minder lang binnen te voeren wat een enorme tijd- en kostenbesparing oplevert, minder stikstofemissie.

Dromen van en bouwen aan een nieuwe stal

En dan dat binnen staan van die koeien, daar willen we ook iets beters voor bouwen! Al dat beton en staal in onze huidige koeienstallen is niet koevriendelijk. Daarnaast is de stal over een aantal jaar bouwtechnisch afgeschreven. We dromen van een nieuwe stal, een soort overdekt weiland met veel ruimte en rubberen looppaden waarin kalf en koe in dezelfde stal kunnen verblijven. Dit is een lange termijn plan, die stal kost veel geld en heel wat inzet voordat het zover is. Toch blijft dit voor ons een haalbare stip op de horizon die we niet uit het oog verliezen. 

Wat deze investering op lange termijn oplevert: hoger dierenwelzijn, de koeien kunnen in familiekuddes verblijven, bekrachtigd onze visie van mens, dier en natuur, stikstofemissie verminderen, visueel mooie toevoeging aan het polderlandschap.

Als jij meedoet…

Als jij investeert doe je dat omdat je graag bijdraagt aan onze visie en de uitvoering van die visie in de praktijk. De investering die jij doet levert zoveel op! Blije en gezonde koeien en kalfjes, meer biodiversiteit, fijne gebieden voor weidevogels, bodemherstel, bekrachtiging van pionierende boeren, vliegwiel voor een nieuwe norm voor natuurinclusief boeren, vergelijkbaar financieel rendement als bij een bank, maar met een veel beter gevoel omdat je bijdraagt aan mens, dier en natuur, ondersteuning van een gezonde korte keten in voedselvoorziening. En nog veel meer!

Maak jij het mee?

Obligaties kopen

Laten we de koe bij hoorns vatten en stap voor stap toewerken naar een zo natuurlijk mogelijk melkveebedrijf. Een plek waar we kunnen laten zien dat voedselproductie en natuur samen kunnen gaan en waar de mensen van mogen genieten en het mee kunnen maken. Bouw jij mee door obligaties te kopen?

Een obligatie koop je voor €1000,- (duizend euro) . Je kunt een keuze maken uit vier soorten obligaties met verschillende rentepercentages. Op de obligaties vindt geen tussentijdse aflossing plaats, de rente wordt jaarlijks uitgekeerd.

  • Impact-obligatie: Met deze obligatie kies je voor 0% rente, deze obligatie heeft een looptijd van 10 jaar. Met deze investering geef je Boerderij Boterhuys een enorme financiële boost om onze mooie plannen waar te maken.
  • Rente-obligatie: Bij deze obligatie krijg je 2% rente en heb je een standaard looptijd van 10 jaar. Deze investering is een win-win keuze, jij krijgt een mooie rente en je helpt ons vooruit met onze toekomstplannen.
  • Boodschappen-obligatie: Met deze obligatie krijg je 5% rendement die op een klantenkaart wordt gestort die je jaarlijks bij ons in de winkel mag uitgeven. Zo help jij ons verder en kun jij ondertussen genieten van de heerlijke producten van Boerderij Boterhuys.
  • Regeneratie-obligatie: Deze obligatie is een hele bijzondere, hiermee kies je namelijk voor de echt lange termijn, voor de sterke regeneratieve visie van onze boerderij. De looptijd van deze obligatie is 50 jaar waarbij je zelf de rente kunt kiezen tussen de 0% en 2%. Deze gaat dus over generaties heen, een hoopvol signaal vinden wij!

Het is mogelijk om diverse obligaties te combineren. Dus bijvoorbeeld 1 boodschappen-obligatie en 2 rente-obligaties.

Obligatiehoudersdag op de boerderij

Als obligatiehouder nodigen wij je één keer per jaar uit voor onze obligatiehouders dag op Boerderij Boterhuys. Als het zover is, krijg je de uitnodiging per e-mail.

Ondersteun jij onze visie en bouw je mee aan deze prachtige plek voor mens, dier en natuur?

Vul dan het formulier hieronder in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op! 

Binnen 24 uur na het versturen van dit formulier krijg je een betaallink via het door jou opgegeven e-mailadres. Daarmee kun je de aankoop van de obligatie(s) afronden. Na betaling van de obligaties ben je officieel eigenaar van de obligatie(s).

Lees hier onze obligatie-voorwaarden.

Alvast bedankt!

Gerard en Mieke Mul
Boerderij Boterhuys

PS. Heb jij een andere investerings- en rendement idee? Wil jij ons graag financieel ondersteunen maar passen bovenstaande obligaties niet bij jou? Neem dan alstublieft contact op zodat we samen kunnen kijken naar een passende optie. Als we samen iets willen bereiken, komen we er zeker uit!